Speciálně pedagogické centrum (SPC) funguje při Základní škole, Bruntál, Rýmařovská 15 a najdete jej přímo v budově školy. Návštěvu si u nás můžete dohodnout telefonicky, osobně (na místě je možno podat žádost o vyšetření) nebo písemně (žádost přímo odešlete) a nepotřebujete k tomu již žádné doporučení od lékaře apod.

Poskytujeme zdarma tyto služby:

  • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku,
  • speciálně pedagogické poradenství,
  • psychologické poradenství,
  • sociální poradenství,
  • poradenství a konzultace v rodinách, školách, školských zařízeních i v ústavech sociální péče,
  • pomoc při inkluzi do mateřských a základních škol běžného typu,
  • pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů,
  • poradenství při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,
  • sociálně právní pomoc.

S klienty SPC pracuje psycholog, speciální pedagog logoped, speciální pedagog psychoped a sociální pracovník. V případě potřeby spolupracuje SPC i s dalšími odborníky – s psychiatrem, ortopedem, pediatrem a dalšími.