Dokumenty (formuláře) ke stažení

Formuláře jsou platné od 13. 10. 2021. Na jiném formuláři nebude Vaše žádost o vyšetření akceptována a budeme Vás kontaktovat.

Žádost o poskytnutí poradenských služeb (vyplní zákonný zástupce) + pedagogické zjištění mateřské školy (vyplní MŠ):

Žádost o poskytnutí poradenských služeb (vyplní zákonný zástupce) + pedagogické zjištění základní školy I. stupeň (vyplní škola):

Žádosti o poskytnutí poradenských služeb (vyplní zákonný zástupce) + pedagogické zjištění základní školy II. stupeň (vyplní škola):

Žádosti o poskytnutí poradenských služeb + pedagogické zjištění střední školy:

Informovaný souhlas se závěry vyšetření (při vyšetření přímo v SPC není zapotřebí):

Žádost o poskytnutí poradenských služeb – pro účely jiného SPC/školy – v případě změny hlavičky v doporučení při přechodu žáka na jinou školu:

Žádost o vyšetření v PPP Bruntál – v případě odeslání klienta z SPC do PPP (následně převedeme žádost o vyšetření do PPP, aby školy a zákonní zástupci nemuseli vyplňovat 2x):

V případě odeslání klienta z PPP do SPC (následně nám PPP Bruntál/Krnov přepošle žádost, zprávu z vyšetření a kontaktními údaji na ZZ dítěte):

Na jiném formuláři nebude Vaše žádost o vyšetření akceptována a budeme Vás kontaktovat.