Aktuálně platná legislativa

V této sekci najdete úplná znění právních předpisů se zapracováním novel, dále stanoviska a jiné právní dokumenty.

Školský zákon

Školský zákon ve znění účinném ode dne 1. 2. 2022

Vyhláška č. 27/2016 Sb.

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021

Vyhláška č. 72/2005 Sb.

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění účinném od 1. 1. 2021

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění účinném od 1. 9. 2021

Service Five

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mat.