při Základní škole

Rýmařovská 15, BRUNTÁL,
příspěvková organizace
Rychlý kontakt:

tel.: 552 306 856
email: spc.bruntal@zsbr.cz
datová schránka: v8wfccn

Diagnostika

Psychologická, speciálně pedagogická

a logopedická diagnostika.

Poradenství

Sociální poradenství, poradenství při volbě povolání, poradenství za účelem nastavení podpůrných opatření.

Pomoc

Pomoc při inkluzi do mateřských a základních škol běžného typu.

Doporučené internetové odkazy